Pre- Selección Festival Musical “Miramar me enCanta 2018” 3º edición